Informační systém Nemeton 2013 je realizován v rámci projektu "Výzkum a vývoj - tvorby systematizace bezpečných, spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních svahů". Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Vývoj projektu je stanoven na období 2009-2012.

Informační systém Nemeton 2015 je realizován v rámci projektu "Vytvoření systematizace a finanční optimalizace sanačních opatření pro zemní sesuvy". Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Vývoj projektu je stanoven na období 2011-2014.

Copyright ©2011 STRIX Chomutov, a.s. - sanace skal Všechna práva vyhrazena.